Fyra år av satsning på utveckling!

Fyra år av satsning på utveckling!

IRIA terapin har funnits under ett 15tal år och successivt utvecklats framåt.

 Dock under de senaste 4 åren har Terapeuterna Håkan Enqvist och Ellinor Jönsson tillsammans med Herman Lundqvist på Inlandsteknik, satsat mycket för att ytterligare utveckla behandlingsmetoden inom diagnostik, effektivitet och resultat.

 Tester av olika akupunkturpunkter har gjorts inom akupunkturens oändliga system. Vi har kommit fram till några viktiga konstateranden i frågan om punktval  vid vissa specifika problem i hästens rörelseapparat.

Bland  annat har viktiga upptäckter gjorts vad det gäller diagnostik och behandling av SI- leds problematik och nervretningar/blockeringar i nervsystemet.

 Också frekvensval, nya program och tiden för maxeffekt vid akupunkturpunkt simultanas med IR har noga prövats, utvärderats och fastställts under de senaste åren, vilket har haft sor betydelse för hästägare och hästar runt om i Sverige.

 Även nya manipulationstekniker har utvecklats under senare tid vilket ger oss ännu ett verktyg att jobba med.

Resultatet av dessa studier och metodens utveckling har bidragit med att diagnostiserings tekniken vi använder oss av har blivit ännu mer exakt. Vi blir mer och mer träffsäkra i vart enskilt fall och kan oftast i ett tidigt skede avgöra om hästens problematik ligger på vårt eller veterinärens bord.

 Vi är mycket stolta och glada över vad de senaste årens ansträngningar har resulterat i. Detta gör oss så klart taggade att fortsätta studera, utvärdera och utveckla IRIA terapin till nytta för våra elever, hästägare och framför allt  hästarna.

 Nya utvärderingar pågår och jag hoppas kunna uppdatera er om nya framsteg nästa år!

 Att jobba med hästar är ett ständigt lärande. Att lära inspirerar oss och det är något vi aldrig kommer sluta med.

 Ett stort tack till alla hästägare och ryttare som hela tiden ger oss feedback och återkoppling om hästarnas status under behandlingsperioder eller tävlingssäsonger. Det är till mycket nytta för oss i vår strävan efter att kunna serva er på bästa sätt. Tillsammans jobbar vi för hästarnas hälsa!

2015-04-02 13:17