Vad är en låsning?

Det krävs omfattande olycksfall för att en kota ska kunna hoppa fel och det är alltså oftast inte det som har hänt när man talar om att hästen har fått en låsning.

Det vi kallar låsning är en begränsad rörlighet i en led mellan 2 kotor.

Låsningar kan bero på att musklerna runt en led krampar, vilket gör att leden inte rör sig normalt. Efter ett tag blir leden stelare och stelare och den begränsade rörligheten kan kännas som en "låsning".

Om en led har "vrickats" kan det bli blödningar i mjukdelarna, när de läker kan det bli ärrbildningar vilket i sin tur gör att rörligheten i leden begränsas.

Fel form och dålig bärighet i ridningen kan också orsaka låsningar. Detta gör att vissa leder belastas för mycket i sina ytterlägen och att andra inte rör sig. Efter en tid krampar musklerna runt de leder som inte rör sig och hästen har fått en låsning och är då oförmögen att gå i en form där det krävs rörelse i den låsta leden.När en led blir låst tar andra leder över dess rörelse, dessa blir då överrörliga. Det är oftast i de överrörliga områdena som smärtsymtomen uppstår och inte vid de ursprungliga primärlåsningarna p g a att kroppen utvecklar kompensationer. Om det rör sig för lite på ett ställe kommer det att röra sig för mycket på ett annat. Skulle dessa tillstånd förbli obehandlade kommer kroppen att fortsätta kompensera vidare och en ond cirkel har börjat.